Frontend developer - React

FE developer pro přední technologickou společnost, která již 12 let dodává kvalitní mobilní aplikace a další digitální řešení českým i zahraničním zákazníkům..

Bez čeho to u nás nepůjde aneb co bys měl umět:
 • Výborně ovládáš React a moderní CSS (CSS Grid, Flexbox,...)
 • vyznáš se v NextJS, CS-in-JS / styled-components.

Další plusové body aneb za co tě budeme milovat:
 • Setkal ses již s Typescriptem / Flow,
 • máš povědomí o Framer Motion, GraphQL či jiných frameworcích jako je VueJS či Svelte,
 • jsi zvyklý pracovat pod CI, používat REST API a uvítáš code review na projektech,
 • chceš se v práci zdokonalovat a neustále se vzdělávat,
 • pracuješ samostatně, a zároveň dokážeš podpořit týmového ducha.

Náš Tech stack aneb s čím se u nás potkáš:
 • Jazyky: Typescript, ES6 JavaScript,
 • Frameworky: Next.js, Create React App
 • Stylování: Emotion (CS-in-JS / styled-components),
 • Data fetching: SWR / Redux Toolkit,
 • Form management: React Hook Form,
 • Error tracking: Sentry,
 • DevOps: Gitlab CI, Vercel.

Autor: Tereza Drábková

I am interested

Galerie

Frontend developer - React